මොකද්ද React Native කියන්නේ ??

React Native කියන්නේ cross platform Mobile application develop කරන්න තියෙන framework එකක්..මේ framework එකේ භාවිතා වෙන්න JavaScript සහ React.js Library එක.React Native භාවිතා කරලා Android / IOS platform දෙකටම Native Applications හදාගන්න පුලුවන් .

මොකද්ද Native Mobile Application එකක් කියන්නේ .

Native Application එකක් කියන්නේ එක operating system එකක් target කරලා හදන application..උදාහරණයක් විදිහට Android operating system එකට පමණක් ගැලපෙන විදිහට Java භාවිතා කරලා හදන applications,නැත්නම් Swift හෝ Objective-C භාවිතා කරලා IOS වලට හදන applications.

Hybrid application එකක් කියන්නේ මොකද්ද ?

Hybrid application එකක් එහෙමත් නැත්නම් HTML 5 application කියන්නේ native container එකක් මත හෝ web view එකක් උඩ වැඩ කරන web application එකක්.native container එකක් මත හෝ web view එකක් උඩ වැඩ කරන නිසා තමා Hybrid application ,cross platform applications කියල හදුන්වන්නේ.දැනට භාවිතා වෙන ජනප්‍රියම Hybrid application framework ටිකක් තමා IONIC,Intel XDK,Phonegap,Sencha Touch.

React Native ,Hybrid application වලින් වෙනස් වෙන්න කොහොමද ?

සරලවම React Native, Hybrid application එකක් නෙවෙයි.. එකට ප්‍රධානම හෙතුව තමා React Native application එකක් web view එකක් ඇතුලේ නෙවෙයි වැඩ කරන්නේ.. Java / Objectve-C/ Swift වල භාවිතා වෙන මුලික ගුණාංග (basic building blocks) තමා React Native ඇතුලේ වැඩ කරන්නේ..ඒ නිසා Hybrid application වලට වඩා හොඳ Mobile application feeling එකක් මේකෙන් ගන්න පුළුවන්..

React Native වල වාසි මොනවද?

1.cross platform ( Android / IOS)
2.Development cost එක අඩුයි .

Enterprise level application එකක් හදද්දී අපිට Android සහ IOS වලට වෙන වෙනම application දෙකක් හදන්න වෙනවා..ඒවගේ අවස්තාවක Android වලට Java Developer කෙනෙක් ඒ වගේම IOS වලට Swift හෝ Objective-C Developer කෙනෙක් ඕන වෙනවා..ඒ වගේ අවස්තාවක Development cost එක වැඩියි..නමුත් React Native වලට අවශ්‍ය Javascript සහ React.js Library එක ගැන දැනුම පමණයි..

3.Save compile time

React Native වල compiling නෑ .අපි කරන වෙනස්කම් එවලේම update වෙනවා..ඒ නිසා compile time එක ඉතුරුයි.

4. IONIC,Intel XDK,Phonegap,Sencha Touch වගේ Hybrid application වලට වඩා fast .ඒ වගේම application එකේ quality එකත් වැඩියි.

5. Open source නිසා free භාවිතා කරන්න පුළුවන්..

React Native features මොනවද?

1) UI Components

TabBar IOS (IOS වලට පමණක් තියෙන tabs )
TabBar Android (Android වලට පමණක් තියෙන tabs )
List view,Scroll view
Alerts,Modals,Progressbar
Statusbar
Touchable elements ( real mobile application feeling)
Textinput,picker,switch,slider

2)APIs for mobile integration

CameraRoll ( phone එකේ camera එක භාවිතා කරන්න පුළුවන් )
AsyncStorage (HTML5 Localstorage)
Geolocation
ImageEditor
Push Notifications
Vibration APIs
share/Messages

React Native වලින් application එකක් හදාගන්නේ කොහොමද කියන එක ඉස්සරහට කියනවා..

Youtube channel එක Subscribe කරලා , Page එකට like එකක් දාල තියාගන්න..

https://www.youtube.com/c/FreestyleCoding
Like page – RST’S Blog

Advertisements

1 thought on “මොකද්ද React Native කියන්නේ ??

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s