මොකද්ද React Native කියන්නේ ??

React Native කියන්නේ cross platform Mobile application develop කරන්න තියෙන framework එකක්..මේ framework එකේ භාවිතා වෙන්න JavaScript සහ React.js Library එක.React Native භාවිතා කරලා Android / IOS platform දෙකටම Native Applications හදාගන්න පුලුවන් . Continue reading

Advertisements

React.js & Node.js

React.js කියන්නෙ facebook සමාගම විසින් හදුන්වා දුන්න JavaScript UI Library එකක්..අද වන විට අපි භාවිතා කරන බොහොමයක් Enterprise Level applications වලට භාවිතා කරලා තියෙනවා. React.js භාවිතා කරලා Front-end Application එකක් හදාගන්නෙ කොහොමද කියන එක තමා මේකෙන් කියන්නේ..

සම්පූර්න playlist එකම බලන්නYoutube Channel එකට යන්න..

Youtube channel – https://www.youtube.com/c/FreestyleCoding

Laravel Authentication system

Laravel Login Register System

  1. Laravel කරගන්න විදිහ
  2. Routing පවිච්චි කරන විදිහ
  3. Database එක්ක වැඩ කරන්නේ කොහොමද?
  4. Blade Template?
  5. Laravel input validation
  6. Middlewares and Authentications

සම්පූර්න Code  එක https://github.com/rajithst/vlog/tree/master/laravel/blog

Playlist එකම බලන්න  Youtube channel එකට යන්න

( https://www.youtube.com/FreestyleCoding)

 

 

Your First MEAN Stack Application

මේ පටන්ගන්නෙ අලුත් දෙයක්…මේ දවස් වල Web Trend එක තමා MEAN.. මොකද්ද මේ MEAN..MEAN කියන්නෙ Web Application Development සදහා නිර්මනය උනු JavaScript Technologies කිහිපයක එකතුවක්…PHP Development වලදි HTML,PHP,MySql භාවිතා වෙනවා වගේම මෙහෙදි බාවිතා වෙන්නෙ JavaScript… Continue reading

git command shortcuts

මේ කියන්න යන්නේ .gitconfig  file  එක තමන්ට ඕන විදිහට හදාගන්නේ කොහොමද කියන එක.git  commands  එක්ක වැඩ කරන විදිහ වෙනත් ලිපියකින් ඉදිරියේදී කියනවා.basic configurations හදාගන්න විදිහ මේකෙන් බලමු.

Continue reading

Make Your Sublime

Developing වලදි හොද text editor එකක්, IDE එකක් බාවිතා කිරීම ඉතාම වැදගත්.මේ කියන්න  හදන්නේ  ඒ විදිහට Developing වලට  අවශ්‍ය විදිහට අපේ text editor එක හදාගන්නේ කොහොමද කියන  එක.මෙහිදී  අපි  බාවිතා  කරන්නේ Sublime text 3.

Continue reading

Image Processing with php – Uploading and Resizing

මේකෙන්  කියන්නේ  අලුත් වැඩක් ගැන..php බාවිතා  කරලා අපිට image uploading,resizing,renaming,type conversations වගේ  වැඩ ගොඩක්  කරන්න පුළුවන් ..ඒ හැම එකම එකින් එක මේ  ලිපි පෙළ හරහා කියනවා.. Continue reading

CodeIgniter Migrations

Codeigniter basics වලදී  database connnect කරන  විදිහ,autoload libraries හදාගන්න  විදිහ කතා  කරා.migrations වලින්  කරන්න යන්නේ ඒ හදාගත්ත  database එකේ  tables හදාගන්න එක.දැනට කලින් හදාගතත code database එකේ කිසිම table එකක් නැ ..tables හදාගන්න  විවිද  ක්‍රම  තිබුනත් මේ ලිපියෙන් කියන්නේ codeigniter migrations බාවිතා  කරලා tables හදාගන්න විදිහ.. Continue reading